Predstavitev knjige Vlada Benka “SOCIOLOGIJA IN TEORIJA MEDNARODNIH ODNOSOV”

16.12. 2022, je potekala predstavitev knjige Vlada Benka ”SOCIOLOGIJA IN TEORIJA MEDNARODNIH ODNOSOV”! Knjigo sta uredila profesorja Niko Toš in Milan Brglez. O knjigi so razpravljali: doc. dr. Milan Brglez (sourednik), mag. Mojca Drčar Murko, prof. dr. Danilo Türk in mag. Irena Brinar. Pogovor, razpravo je povezovala mag. Ksenija Horvat.
Prof. Vlado Benko velja za nestorja znanosti o mednarodnih odnosih v Sloveniji. V presečišču Benkovega koncepta mednarodnih odnosov stoje pojmi, kot mednarodna skupnost, mednarodno sodelovanje, preprečevanje mednarodnih konfliktov in mir. Njegovo delo, pisano sicer pred dvema desetletjema ohranja in pridobiva na pomenu v času globoke krize evropske in svetovne družbenosti in nesposobnosti njene politike in diplomacije, da bi jo preprečevala oz. razrešila.

Video:

Vabilo:

PDF datoteka
docx datoteka