Slovensko društvo za mednarodne odnose je bilo ustanovljeno v aprilu 1991, da bi se na svoj način vključilo v skupna prizadevanja za čimprejšnjo mednarodno uveljavitev suverene Republike Slovenije. Na pobudo staroste slovenske diplomacije Rudija Čačinoviča, veleposlanika v p., so se v društvu zbrali številni strokovnjaki na področju mednarodnih odnosov, diplomati, zunanjepolitični novinarji, gospodarstveniki ter univerzitetni profesorji.

Predavanja

Društvo je doslej prirejalo svoja predavanja in razprave največkrat v Veliki dvorani poslovne stolpnice TR 3, Ljubljana. Posameznih predavanj se je udeleževalo okrog 70 članov in članic ter drugih uglednih gostov. Odmev v tisku je bil sorazmeren z aktualnostjo obravnavane tematike.
Dvorana v TR3, od avgusta 2020 ni več na voljo, društvo računa, da bo kmalu sklenilo dogovor za ustrezno drugo dvorano v Ljubljani. Korona epidemija je začasno ustavila možnost organiziranja predavanj in razprav v ”živo”, do nadaljnega bodo razprave potekale po spletu, te bodo posredovane vsem doslej vabljenim na dogodke društva.

  • Kot gostje društva so do sedaj nastopile vidne osebnosti iz držav, s katerimi Republika Slovenija razvija vsestransko sodelovanje: predsedniki držav, predsedniki parlamentov, zunanji ministri, veleposlaniki in mnoge druge ugledne osebnosti.
  • S takšno svojo dejavnostjo lahko društvo prispeva k negovanju odprtega mednarodnega dialoga tudi tam, kjer slovenska država sama, iz takšnega ali drugačnega razloga, ni dovolj iniciativna.
  • Društvo je nadstrankarska in nevladna organizacija, ki razvija svobodno, odprto in strokovno razmišljanje o geopolitičnih vprašanjih v sodobnem svetu.
  • Društvo na svoje javne prireditve vabi najvidnejše predstavnice in predstavnike slovenskega političnega življenja, treh univerz, SAZU, strokovnih društev, Gospodarske zbornice, urednike in poročevalce osrednjih medijev ter tuje diplomate.
  • Slovensko društvo za mednarodne odnose si je tako na svojem področju v zadnjih letih uspelo ustvariti zelo ugleden avditorij v Sloveniji.
  • Smo stanovsko združenje članov in članic istih interesov in poklicev, ki želimo razvijati solidarnost, kolegialnost ter profesionalno etiko (esprit de corps).
  • Člani in članice društva želimo biti konstruktivni, vendarle ne za ceno odrekanja svobodni in strokovni presoji.
  • Različnost mišljenj med nami samimi je zato vedno dobrodošla.
  • Kot ustanova civilne družbe smo po definiciji slaba vest države.

Naše poslanstvo

Naše društvo organizira predavanja, razprave ter srečanja tako z domačimi kot tudi s tujimi strokovnjaki. Obiskovalci teh prireditev se lahko informirajo o posameznih dogodkih ter procesih, ki so pomembni za razumevanje tega kar se dogaja v našem vse bolj prepletenem svetu. Ti dogodki in procesi seveda velikokrat presegajo zunanjo politiko posamezne države.


Poslanstvo našega društva je čim večja odprtost Slovenije v svet. Vabila na dogodke, ki jih občasno prirejamo tudi skupaj z drugimi društvi, so objavljena na tej spletni strani. Sicer pa ste vabljeni na naše dogodke, četudi posebnega vabila nanje ne boste prejeli.

Čim večja odprtost Slovenije v svet je predpogoj za njeno uspešnost in za njeno čim večjo razvitost. Zato so društva kot je SDMO gotovo potrebna. Na dogodkih, ki jih prirejamo,se boste lahko informirali. Na dogodkih, ki jih prirejamo, se tudi krešejo različna mnenja, kar je seveda lahko samo pozitivno. Vsak obiskovalec naše spletne strani in naših dogodkov je vabljen, da izrazi svoje mnenje. Odprti smo seveda vašim predlogom in sugestijam.

Kdo smo?

Slovensko društvo za mednarodne odnose je bilo ustanovljeno v aprilu 1991, da bi se na svoj način vključilo v skupna prizadevanja za čimprejšnjo mednarodno uveljavitev suverene Republike Slovenije. Na pobudo staroste slovenske diplomacije veleposlanika Rudija Čačinoviča, so se v društvu zbrali številni strokovnjaki na področju mednarodnih odnosov, diplomati, zunanjepolitični novinarji, gospodarstveniki ter univerzitetni profesorji.

MAG. MARJAN ŠETINC
Predsednik, član predsedstva

BOJAN BREZIGAR
Podpredsednik, član predsedstva

MAG. MIRKO CIGLER
generalni sekretar

MAG. BOJAN GROBOVŠEK
Član predsedstva, zaslužni predsednik SDMO

BORIS BERGANT
Član predsedstva

MITJA MERŠOL
Član predsedstva

DR. MARJAN STURM
Član predsedstva

PROF. DR. ANTON ŽABKAR
Član predsedstva

JADRANKA VOUK ŽELEZNIK
članica nadzornega odbora

DR. MILAN JAZBEC
Član nadzornega odbora

MARKO BOJC
Član nadzornega odbora

DR. JOŽEF KUNIČ
Član častnega razsodišča, častni predsednik SDMO

MAJA SVETEK
Članica častnega razsodišča

Naslov in kontakt


Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija


+386 30 650 306


info@sdmo-drustvo.si