ZUNANJEPOLITIČNI IZZIVI EU

V ?etrtek, 12. junija 2014, ob 17.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg Republike 3, Ljubljana

Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek,

Predsednik SDMO