NOVA ZUNANJEPOLITI?NA STRATEGIJA SLOVENIJE…?

V ?etrtek, 25. septembra 2014, ob 17.00 uri na sedežu SDMO, Cankarjeva 1/II nadstropje (vhod iz pasaže NAME)

Predavanje gospoda Mirka Ciglerja, veleposlanika v pokoju.

Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek, l.r.
Predsednik SDMO