ZAKAJ SLOVENIJA NI ŠVICA

V ponedeljek, 19. maja 2014, s pri?etkom ob 17.00 uri na sedežu SDMO, Cankarjeva 1, II. nadstropje (vhod iz pasaže NAME)
Mag. Bojan Grobovšek, predsednik SDMO, bo predstavil svojo pred kratkim izdano knjigo z naslovom:

“Zakaj Slovenija ni Švica”.

Vljudn