ZAHOD VČERAJ, ZAHOD DANES

veleposlanik Bojan Grobovšek
10. maj 2023

Video na voljo na našem YouTube kanalu:
https://youtu.be/n_DXLXF6viM


Uvodna beseda veleposlanik Marjan Šetinc

Razprava Slovenskega društva za mednarodne odnose je namenjena razumevanju oz. pojmovanju Zahoda. Zahod je v medijih omenjan kot nekaj samoumevnega, kot nekaj kar vsi razumemo in vemo kaj in kdo konstituira Zahod, Zahod z veliko začetnico. A res vemo za kaj gre? O tem je govoril veleposlanik Bojan Grobovšek, zaslužni predsednik SDMO, veleposlanik na Poljskem, v Argentini in Švici, pred tem pa zunanjepolitični komentator za slovenske medije. Bojan Grobovšek je tudi avtor več knjig, naj omenim dve odmevni, Zakaj Slovenija ni Švica in Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet…

Kot je običajno v znanosti si je tudi pri vprašanju kaj je Zahod potrebno zastaviti nasprotno vprašanje ”kaj Zahod ni”. Oboje pa zahteva resen razmislek in analizo. Razmerje med Zahodom in Vzhodom je moč pojasniti po večih kriterijih. V mednarodnih odnosih najprej pride na misel ”hladna vojna”, še posebej generaciji, ki je tedanjo konfrontacijo med Vzhodom in Zahodom doživela. Hladna vojna po 2. svetovni vojni je jasno začrtala geopolitično delitev na Vzhod in Zahod, neopredeljene pa kot ”neuvrščene”, med katerimi je enega pomembnejših položajev zavzemala Jugoslavija. Lahko bi rekli, da je tedaj obstajala tripolna delitev sveta. Po letu 1989 in padcu berlinskega zidu se je zdelo, da se je ta delitev zabrisala, Zahod je prevladal, prevladal je ”zahodni” kapitalistični model.

Zato se je umestno vprašati prav o tem kar piše v naslovu današnje razprave kaj je bil Zahod včeraj in kaj je Zahod danes.


Prispevek: Zahod včeraj, Zahod danes