Razprava in predstavitev dopolnjene in razširjene izdaje knjige “ZUNANJA POLITIKA: Osnove teorije in praksa” profesorja dr. Ernesta Petriča

Razprava in predstavitev dopolnjene in razširjene izdaje knjige: “ZUNANJA POLITIKA: Osnove teorije in praksa” profesorja dr. Ernesta Petriča. Knjigo, ki je izšla v zbirki Mednarodno pravo sta predstavila avtor prof. Dr. Ernest Petrič in prof. Dr. Milan Jazbec.
21. september 2023

Video na voljo na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/C7ZpkfR0CRI?si=GUVON2ucHihc57g3


Uvod
veleposlanik Marjan Šetinc

Profesor, dr. Ernest Petrič, dolgoletni član SDMO, je že nekajkrat govoril in razpravljal na našem društvu, s svojim ogromnim poznavanjem mednarodnih razmerij, mednarodnega prava, diplomacije in zunanje politike, je nedvomno obogatil delovanje SDMO. Naj samo spomnim na zadnji nastop dr. Petriča, 6. oktobra 2021 Klimatske spremembe in izzivi za ILC (Komisija za mednarodno pravo), skoraj natančno pred dvema letoma, posnetek je na naši spletni strani www.sdmo-drustvo.si .

Bogato razširjeno in dopolnjeno življenjsko delo je krona dosedanjega znanstvenega in publicističnega delovanja dr. Petriča. Prva izdaja knjige je izšla leta 2010, od tedaj je prišlo do mnogih sprememb, ne le v razumevanju multilateralizma, oblikovanju novih povezav in organizacij v svetu, novih odmikov od dogovorjenih mednarodnih dogovorov, sporazumov, pogodb. To in še kaj je bilo nedvomno vzpodbuda za dopolnitev in, lahko bi rekel, prenovitev nekaterih konceptov…Mednarodne odnose in zunanje politike držav skupnosti/asociacij opredeljujejo nova spoznanja in premiki v svetu.

Klimatske spremembe zahtevajo nove mednarodne dogovore, migracijski tokovi ravno tako, da ne omenjam posledic oboroženih konfliktov, teh je trenutno več kot 50 po celem svetu…

Profesor, dr. Ernest Petrič je izkušnje iz svoje bogate poklicne/ akademske, diplomatske in politične kariere, vgradil in konceptualiziral v pričujočem delu.

Veleposlanik Prof. Dr. Milan Jazbec profesor, pisatelj, politik, kronist in diplomat, veleposlanik v Turčiji 2010-2015 in Severni Makedoniji 2016-2020, v diplomatski službi vse od leta 1987, kariero začel že v Beogradu, v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, od 1991 pa v slovenski zunanji službi…dolgoletni član SDMO, je napisal recenzijo tega dela/knjige in je gotovo eden najbolj kompetentnih, da je predstavil to obsežno delo dr. Petriča.