Predstavitev in razprava knjige Boruta Klabjana in Gorazda Bajca “Ogenj, ki je zajel Evropo”

Predstavitev in razprava knjige Boruta Klabjana in Gorazda Bajca “Ogenj, ki je zajel Evropo”
5. oktober 2023

Video na voljo na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/D5oYdZkMkyY?si=kq0QzxemWqFHY8Ex


Uvod
veleposlanik Marjan Šetinc

Na drugem jesenskem dogodku, sta bila gosta SDMO dr. Borut Klabjan, zgodovinar, raziskovalec, publicist, profesor in še kaj in dr. Goraz Bajc zgodovinar, profesor, raziskovalec, prevajalec in še več. Ne povezuje ju le zgodovina, oba sta rojena Tržačana, študirala sta v Trstu in Ljubljani. Bogate reference na njuna dela, monografije, prispevke so dosegljivi na spletu…

Z dr Borisom Jesihom, predsednikom Slovenske izseljenske matice, je bilo dogovorjeno, da razpravo o knjigi Ogenj, ki je zajel Evropo in vzponu fašizma oz. neofašizma v Italiji in širše v Evropi in svetu, izvedemo v sodelovanju med obema organizacijama. Razpravo je povezoval veleposlanik Marjan Šetinc, predsednik SDMO.

V Evropi smo priča nezadržnemu širjenju skrajno desnega populizma, na naslovnici The Economist-a, 16. septembra 2023, je slika obritoglavca z napisom The real threat from Europe’s hard right – Trda desnica je resnična nevarnost Evrope. V vodilnem članku, analizi, pa sledi zemljevid skrajnega desničarstva v Evropi. Ko o tem piše tako cenjen medij govorimo o resni, alarmantni zadevi. Zemljevid je objavilo tudi Delo. V Italiji, na Poljskem in Madžarskem vladajo skrajno desne stranke, v mnogih drugih pa se te krepijo. Za Slovenijo še posebej Slovence v Italiji je to zaskrbljujoče, na manjšino se pritiska v preoblečeno demokratični, modernizirani obliki…So kakšne paralele s preteklimi časi, ki jih zajema knjiga pred nami?

Naslov knjige Ogenj, ki je zajel Evropo je sam po sebi poveden in napoveden. To je knjiga o vzponu fašizma. Fašizem se ni rodil z Mussolinijem, gotovo sega v 19. stoletje, čeprav ni bil označevan z besedo fašizem. Etnična čiščenja v kolonijah ali nacionalno mešanih ozemljih, segregacija, ločevanje po veri in prepričanjih in podrejanje manj vrednih ras, danes tudi migrantov…in manjšin, je nekaj kar je po 1.SV dobilo zagon. Požig oz. požigi in napadi na manjšine, na manj vredne rase, ki ga lahko izvaja ”višja civilizacija”, je doseglo vrh s fašizmom in nacizmom, dogajalo pa se je skozi zgodovino povsod po svetu, dogaja pa se tudi sedaj. Še posebej za ograjami t.i. nacionalnih držav, pa tudi pod okriljem in pretvezo demokracije.

Požig Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920 (dan kasneje je bil požgan Narodni dom v Puli) in vse kar je sledilo je sledilo logiki velikih sil, ki so podprle in same počele podobne in še hujše zločine, ko so si delile svet. Zasedba, s Slovenci poseljenih ozemelj, je predstavljala priročno kolonizacijo ”neciviliziranega naroda”. Mimogrede v torek, 3. oktobra je bila obletnica napada Italije, leta 1935, na Etiopijo – Abesinijo, kjer so umrli številni Slovenci mobilizirani v italijansko vojsko, o čemer je na radiu Koper, 3. oktobra, govoril dr. Bajc.

Opisi političnih in zgodovinskih dogajanj obravnavanih v knjigi so izjemno vodilo za razumevanje slovenstva in boja za obstoj Slovencev kot naroda.

Avtorja sta povzela mednarodne razmere, ki so vzpodbudile fašizem, in kako je prišlo do tako ekstremnega naboja pri množicah Italijanov da so na povelje, požigali in pobijali…