Politi?nih in gospodarskih integracijskih procesih v Latinski Ameriki

v torek, 15. marca 2005 s pri?etkom ob 15.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani.
Na seminarju bodo slovenski in tuji strokovnjaki ter diplomati predstavili gospodarsko in politi?no situacijo Latinske