Makedonija in njena vloga v regiji danes

v torek, 10. maja 2005 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana.
Predsednik Kiro Gligorov je diplomiral na Pravni fakulteti v Beogradu leta 1938. Bil je ?lan ASNOM in AVNOJ. Bil je zvezni sekretar za fi