The USA and Europe: A Democratic Partnership in Action

v sredo, 6. aprila 2005 s pri?etkom ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani.
Delovanje globalne velesile Združenih držav Amerike mo?no vpliva na celoto mednarodnih politi?nih, varnostnih in gospodarsk