Odgovornost zaščititi v luči aktualnih dogodkov v arabskem svetu

V ?etrtek, 19. maja 2011, ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Dr. Vasilka Sancin je docentka za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih de