Temelji samostojne Slovenije v obdobju delovanja Tita in njegovih sodelavcev

V sredo, 15. junija 2011 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana
Prof. dr. Jože Pirjevec je redni profesor na univerzi v Trstu in univerzi v Kopru. Je dopisni ?lan SAZU in predsednik odbora za preu?eva