Turkish membership in the European Union: A win-win case

V petek, 15. aprila 2011, s pri?etkom ob 16:00 v Senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2
Minister Egmen Bagi?a je pridobil univerzitetno izobrazbo v Tur?iji in ZDA, aktivno deloval v in postal eden od podpredsednikov vladajo?