O ZUNANJI POLITIKI RUSKE FEDERACIJE

16. marec 2021

Povezava na YouTube.


Uvod v razpravo SDMO: veleposlanik Marjan Šetinc

Razprava Slovenskega društva za medanarodne odnose je namenjena razčlenitvi in razumevanju zunanje politike Ruske federacije. 

Kaj je Rusija danes, kašna je njena vloga v svetu, je njena vojaška moč tista, ki določa njen položaj v svetu in njene zunanjepolitične poteze? Kolikšna je teža Rusije v zunanji politiki danes ali je vloga Rusije zbledela po koncu hladne vojne in na mnogih drugih vprašanjih bodo govorili odlični poznavalci in spremljevalci ruske in tudi nekdanje sovjetske vloge v svetu,vse prisrčno pozdravljam: profesor dr. Anton Bebler, v letih 1994-1998 veleposlanik v Ženevi je z Rusijo povezan že dolgo, akademsko Rusijo spremlja že desetletja, v mnogih člankih in analizah se je posvetil vprašanjem povezanim z vlogo SZ in RF v mednarodnih odnosih. Novinar, publicist in prevajalec Miha Lampreht, dopisnik RTV SLO in Dela iz Moskve, v najbolj zanimivih časih, od 1989 do 1996…, Dušan Snoj, veleposlanik v Moskvi 1995-2000, publicist in nekdanji urednik Gospodarskega vestnika in nazadnje generalni konzul RS na Madžarskem, sedaj pa tudi član SDMO!

Uvod v razpravo in vprašanja pa bom zastavljal Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose!

Konec hladne vojne je bil konec SZ, iz SZ je nastalo 15 držav, zmagal je kapitalizem. Ruska federacija je postala naslednica mednarodnih pogodb, sedeža v Varnostnem svetu, in drugih mednarodnih organizacijah. Kot daleč največja naslednica Sovjetske zveze je v mnogih elementih ohranila vlogo SZ, sicer precej oslabljeno glede na ZDA in preostali svet, predvsem ekonomsko in demografsko, SZ je bila do 1989 tudi ena od dveh svetovnih supersil (to sedanja Rusija ni več, ali pač?). 

Toda ne glede na vse, Rusija je bila v svoji tisočletni zgodovini  pomemben oblikovalec političnih razmer v Evropi in Aziji. Njena vloga je bila vedno pomembna, Rusija je stoletja sooblikovala evropsko zgodovino, kot vemo tudi na Ljubljanskem kongresu 1821, ki letos obeležuje svojo 200. obletnico.

Po letu 1989, po padcu berlinskega zidu, s koncem hladne vojne in razpadom SZ, so mnogi Rusijo odpisalo kot pomembnega igralca na svetonem zemljevidu. Res je, da je Rusija doživela precejšnje spremembe, ozemlje Rusije je precej manjše od SZ (SZ 22.4 mio km2 in Rusija 17mio km2), prebivalstvo SZ je leta 1989 obsegalo 288 milijonov, Rusija pa 2020 le 146 milijonov, torej le polovico prebivalstva SZ!

GDP tedanje SZ je bil leta 1990, ocena glede na kupno moč prebivalstva, 2700 milijard $ in je bila tedaj druga za ZDA, ki so dosegale 5963 milijard USD!  Po podatkih Svetovne banke za 2020 je BDP po kupni moči za  Rusijo znašal $ 4021 milijard USD (2019 pa 400 milijard več), kar Rusijo uvršča na 6. mesto na svetu (za Kitajsko, ZDA, Indijo, Japonsko in Nemčijo). 

Za primerjavo: kitajski BDP je v 2020, glede na kupno moč, znašal 24.162 md $, ameriški 20.807 md $ in, po odhodu Britanije, BDP EU pa 19.397 $.

Ekonomska moč, ki je ključna za politično moč, je bila v SZ neprimerno večja/močnejša kot je ta sedanje Rusije. Medtem sta zagalopirali dve azijski sili, Kitajska in Indija, za kar sta potrebovali le 30 let, Indija ima 2x tolikšen BDP (8.681 md $) glede na kupno moč kot Rusija, ti dve državi sta bili še leta 1992 po BDP precej za Rusijo z BDP 1604 md $, Kitajska 1462 md $ in Indija1085 md $!

Rusija ni SZ, tudi obnašati se ne more kot SZ, način njenega delovanja v mednarodnem prostoru ni primerljiv s SZ iz časa hladne vojne. Povsem razumljivo pa je, da je večja, pomembnejša kot je njena trenutna ekonomska moč. Rusija je v očeh zahoda nevarna, ogrožujoča država, na kakšni podlagi ji to pripisujejo? Kot, da je Rusija še zmeraj poosebljenje ”komunistične” nevarnosti. V Ameriki vlada pošast komunizma, ki ga je poosebljal stalinizem, tako kot v Ameriki strašijo že otroke s komunizmom, v SZ pa s kapitalizmom.

Torej ”Kakšne zunanjepolitične cilje ima Rusija? Oziroma kaj je vodilo ruske zunanje politike?” Gre v Rusiji za zunanjo politiko RF ali Putinovo zunanjo politiko? Kaj je vodilo ruske zunanje politike? Kakšna je vloga Rusije v sedanjem globaliziranem svetu?

O teh in mnogih drugih razsežnostih ruske zunanje politike je tekla razprava SDMO, s poznavalci Rusije od znotraj in zunaj.