O tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj

O tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj

Vp Božo Cerar
30. november 2023

Video na voljo na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/EU2SAJVJWEE?si=OiDBo_rBgFRJjQGI

30. november 2023
O tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj (Vp Božo Cerar)

Uvod
Vp Marjan Šetinc

Veleposlanik dr. Božo Cerar je dal svojemu prispevku naslov O tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj, ki je precej poveden že sam po sebi. O nespoštovanju svetovnega reda in spremembah svetovnega reda in ali bolje rečeno svetovne ureditve, se spopadajo politiki in akademiki po celem svetu, v posameznih državah, v Združenih narodih, v akademskih krogih…tudi v Sloveniji.

Svetovni red, ki je nastal po 2. svetovni vojni, in se je dograjeval z vzpostavljanjem mednarodnih institucij, raznimi sporazumi, multilateralnimi in bilateralnimi. Mnogi so vzeli te rešitve za nedotakljive, nespremenljive, torej večne. Danes je jasno, da temu ni tako. O svetovnem redu se odloča vsak dan, ali bolje rečeno svetovni red se neprestano spreminja in tudi določa kaj bo jutri.

Veliko je dejavnikov, ki pogojujejo spremembe, že dejstvo, da je pred 70 leti o razmerah in urejanju sveta odločalo le 51 držav, danes pa 193, govori zase. Toda bolj pomembno je dejstvo, da je takratnih 51 odločevalk obsegalo le del svetovnega prebivalstva. Velik del sveta so sestavljale kolonije.

Tudi prebivalstvo je sedaj porazdeljeno drugače kot pred 70 leti, ko se je zgodil največji val dekolonizacije. Ta porazdelitev prebivalstva neizprosno spreminja prebivalstveno in ekonomsko ravnovesje v svetu, s tem pa tudi prihodnost svetovnega reda na planetu. Svet je imel leta 1960 3 milijarde in 30 milijonov prebivalcev leta 2022 pa 8 milijard.
Leta 1960 je Zahod (EU + ne EU + ZDA + Kanada, Avstralija, Nova Zelandija + Japonska in Južna Koreja) predstavljal 26% svetovnega prebivalstva, leta 2022 pa le še 14%.

Zahod, ki je določal in spreminjal svet v zadnjih nekaj stoletjih se oklepa svoje dominacije, nekdanje veličine, ki se zmanjšuje, ne le po prebivalstvu temveč tudi po ekonomski in politični moči. Tudi, če ostane prebivalstvo kot danes, torej 8md + , se bo večinski svet odmikal od zahodnega svetovnega reda zgrajenega in kontroliranega z ameriškim dolarjem. Sankcije, ki jih kar naprej uvajajo ZDA (Evropa ubogljivo sledi, neposlušnost je kaznovana) po svetu, množijo vrste tistih, ki se odmikajo od enopolnega sveta. Monopol nad denarjem, svetovnim bančnim sistemom, ki omogoča manipuliranje in kaznovanje neposlušnih, se v mnogih državah doživlja kot nadaljevanje kolonializma…

O tem, kako sedanje odločitve (današnje oz. vsakokratne) določajo prihodnje urejanje sveta, namreč o prihodnjem svetovnem redu imamo različne poglede, izhajamo iz različnih analiz dogajanj v svetu in o tem kako primerjamo in razumemo pretekle rešitve, sporazume (EU, NATO, MERCOSUR, ASEAN, AU in mnoge druge)…in kako razumemo nove povezave AUKUS, QUADRO, BRICS…
in nove globalne bančne institucije na primer BRICS razvojna banka.

Veleposlanik dr. Božo Cerar, pravnik, publicist in pisatelj, nekdanji državni sekretar na MZZ, 1997-2001 veleposlanik v Kanadi, 2004-2005 na Poljskem, 2007-2011 veleposlanik pri NATO in 2013 do 2017 veleposlanik v ZDA, svojo diplomatsko kariero je začel v 70-tih letih v SIP-u in jo zaključil kot veleposlanik v ZDA 2017. Napisal je več knjig, vsi poznamo njegovo knjigo Diplomacija za kulisami, ki je izšla leta 2000 in je izhajala v nadaljevanjih v Delu. Sicer pa sta njegova kariera in njegova publicistika podrobneje predstavljena na Wikipediji.