ITALIJA: POL LETA NOVE VLADE

V ?etrtek, 2. oktobra 2014, ob 17.00 uri na sedežu SDMO, Cankarjeva 1/II nadstropje (vhod iz pasaže NAME)

Predavanje novinarja in publicista gospoda Bojana Brezigarja.

Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek,
predsednik SDMO