NOVA SVETOVNA UREDITEV: ALI UTOPIJA POSTAJA REALNOST

Uvodna beseda veleposlanika Marjana Šetinca v razpravo dr. Andraža Zidarja, prof. dr. Zlatka Šabiča in prof. dr. Ernesta Petriča

Predstavitev treh odličnih poznavalcev na področju mednarodnih odnosov:
Prof. dr. Ernest Petrič je začel svojo kariero v akademskem svetu, v 60-ih letih prejšnjega stoletja se je podal v politiko, vrnil v akedemsko sfero in angažiral v klubih OZN, ki so ga popeljali v mednarodne odnose in diplomatsko kariero od Indije, Washinghtona, New Yorka do Dunaja.
V zadnjih desetih letih smo ga spoznali kot ustavnega sodnika, sedaj pa ponovno predava in vodi katedro za mednarodno in evropsko pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (Nova Gorica in Ljubljana) in nepoklicno opravlja funkcijo svetovalca za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v uradu predsednika Boruta Pahorja.  Napisal je številne članke in nekaj knjig. Leta 2010 je izšlo njegovo temeljno delo o zunanji politiki: Zunanja politika – Osnove teorije in praksa.

V knjižni zbirki Mednarodno pravo so mu posvetili zbornik Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča. (zbornik uredila dr. Andraž Zidar in Sanja Štiglic)

Prof. dr. Zlatko Šabič, je profesor mednarodnih odnosov na FDV. Je avtor ali soavtor več knjig: Institucionalizacija mednarodne politike (1999), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (2005), Voting in international organisations : mere formality or a matter of substance? (1999), je sourednik knjige “Mapping the New World Order”, sicer pa avtor številnih člankov iz mednarodnih odnosov, nenazadnje pa tudi kolumnist časnika Finance/manager!

dr. Andraž Zidar z zunanjega ministrstva (MZZ), nekaj časa je začasno opravljal funkcijo visokega predstavnika za sukcesijo, pa tudi pravnega svetovalca na MZZ… Je doktorant Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva in trenutno koordinira vzpostavljanje izobraževalnega programa za diplomate (Dilomatske akademije) na MZZ.
Jeseni je objavil knjigo “The World Community: between Hegemony and Constitutionalism” – Svetovna skupnost: med hegemonijo in ustavnostjo (kratek povzetek vsebine je dr. Zidar objavil v prilogi Dela 5. oktobra 2019 – https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenija-v-svetu-med-hegemonijo-in-ustavnostjo-232986.html).

Današnji naslov pravzaprav nakazuje smer razprave: Nova svetovna ureditev: ali utopija postaja današnja sedanjost

Panelisti so se, izhajajoč iz analiz razmerij v svetu, vsak s svojega zornega kota posvetili preurejanju svetovne ureditve. Pri tem se postavlja več vprašanj. So preurejanja plod geopolitičnih sprememb v svetu?
Kaj se dogaja z odločanjem v mednarodnih odnosih, kaj se dogaja z mednarodnim sporazumevanjem, sklepanjem pogodb/sporazumov?
Je multilateralno sporazumevanje v krizi ali defenzivi, še posebej po izstopih ZDA iz nekaterih sporazumov (omejevanje širitve jedrskega orožja, iranski jedrski sporazum, podnebni dogovor…izstop iz komisije za človekove pravice, nečlanstvo v ICJ),
Se vračata/utrjujeta unilateralizem in bilateralizem…
Kakšno je razmerje med državno suveriniteto in meddržavno mednarodno ureditvijo… Je državna suverenost ogrožena?

Izstopajoč primer je brexit! Zagovorniki izstopa (konservativci, UKIP-ovci, Nigel Farageovci) so prepričali Britance s sloganom TAKE BACK CONTROL! Pri tem so ponavljali, hočemo nazaj svojo suverenost (naše sodstvo, ki ima stoletno tradicijo ne bo več podrejeno ECJ, hočemo sami sklepati sporazume z drugimi državami, ipd.)
Kdo si lahko ”privošči” suverenost v globaliziranem svetu? Oz. koliko suverenosti je še dovolj (potrebne), da je moč trditi, da je neka država suverena oz. se ima za suvereno? In to v svetu, ki je ekonomsko že povsem povezan in soodvisen…
Kaj pa ”suverena” Slovenija? Po naši ureditvi so mednarodne konvencije nadrejene domači pravni ureditvi z neposrednim učinkovanjem.
Pred kratkim nas je Vladimir Putin seznanil z načrtovanimi spremembami ruske ustave, ta bo vsebovala tudi določilo, da bo mednarodna konvencija veljala v Rusiji le v primeru, če bo v skladu z rusko ustavo… Vladimir Putin te določbe podrobneje ni pojasnil (npr. ali bo to veljalo tudi v primeru, ko bodo predstavniki Rusije sooblikovali mednarodno regulativo)…
Hegemoni, kot jih opredeljuje dr. Zidar, lahko izbirajo in primerov eklatantnega nespoštovanja npr. resolucij VS OZN je zelo veliko (npr. ZDA v primeru Izraela-priznavanje okupiranih ozemelj za del Izraela, ali umik iz iranskega jederskega sporazuma, RF v primeru Južne Osetije, Ukrajine…, vojaška posredovanja brez soglasja OZN…Kitajska v primeru arbitražne razsodbe razdelitve Južno kitajskega morja), je to že tista prihodnost, ki jo imamo že sedaj?