Slovenija na Balkanu

V torek, 9. februarja 2010, ob 17.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Veleposlanik Vojko Volk je koordinator za Zahodni Balkan na Ministrstvu za zunanje zadeve RS. Diplomiral je na Fakulteti za družbene