Novo obdobje v bilateralnih odnosih med Hrvaško in Slovenijo

V sredo, 27. januarja 2010, ob 17.00 v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana

Davor Gjenero je diplomiral na Fakulteti za politi?ne vede v Zagrebu, kjer je tudi dokon?al podiplomski študij iz ved o politi?nih