RAZMIŠLJANJA O SLOVENIJI

V ?etrtek, 1. marca 2007, ob 17.00 v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Spoštovana, spoštovani,

Vabim vas na predstavitev najnovejše knjige ?lana našega društva veleposlanika

Bojana