Evropska unija med ustavno krizo in postavitvijo novih temeljev

V ponedeljek, 23. aprila 2007, ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Spoštovani,

Slovensko društvo za mednarodne odnose in Veleposlaništvo Zvezne republike Nem?ije vas vabita na predavanje, ki ga bo ime