Predstavitev knjige “21. stoletje” Sre?ka Jamniška in novoletno srečanje

V ?etrtek, 11. decembra 2008 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana
Bliža se Novo leto in naš zadnji letošnji dogodek, kjer si bomo na koncu nazdravili in si zaželeli vse najlepše v prihajajo?em letu,