ODNOSI S HRVAŠKO NA ZAČETKU NOVEGA POLITIČNEGA MANDATA V SLOVENIJI

V sredo, 26. novembra 2008, ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Davor Gjenero je diplomiral na Fakulteti za politi?ne vede v Zagrebu, kjer je tudi dokon?al podiplomski študij iz ved o politi?nih ureditvah