FRANCIJA PRED VOLITVAMI

V ?etrtek 20.aprila ob 17.00 v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg Republike 3, Ljubljana.
Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek,
Veleposlanik,
Predsednik SDMO