ALBANSKI FAKTOR IN (DE)STABILIZACIJA BALKANA

V ?etrtek, 11. maja ob 17.00 uri v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg Republike 3, Ljubljana.
Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek,
Veleposlanik
Predsednik SDMO