ZBOR ČLANOV SDMO

V ponedeljek, 24. februarja 2014 ob 16.00 v prostorih SDMO, Cankarjeva 1/II, Ljubljana
Predlagam naslednji dnevni red:

Izvolitev delovnega predsednika zbora

Poro?ilo delu SDMO za leto 2013

Zaklju?ni ra?un za leto 2013

Program dela za leto 2014

Razr