Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet, reminiscence in razmišljanja

V ?etrtek, 10. maja 2018, ob 17.00 uri v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3 Trg Republike 3, Ljubljana.
Vljudno vabljeni!

Mag. Marjan Šetinc, l.r.
Veleposlanik
Podpredsednik SDMO