Trije temelji mednarodne varnosti

Predavanje bo v sredo, 15. oktobra 2003 ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR 3, Trg Republike 3, Ljubljana.
Vljudno Vas vabimo na predavanje veleposlanika Danila Türka, pomo?nika generalnega sekretarja OZN za politi?ne zadeve.

Vel