Today’s NATO and its future

v ponedeljek, 30. maja 2005 s pri?etkom ob 17.30 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani.
Pierre Lellouche je diplomiral na Pravni fakulteti in na Inštitutu za politi?ne študije v Parizu, magistriral in doktor