SLOVENSKO ITALIJANSKI ODNOSI IN PROBLEM FOJB

V torek, 24. marca 2009 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana.
Prof. dr. Jože Pirjevec je redni profesor na univerzi v Trstu in univerzi v Kopru. Je dopisni ?lan SAZU in predsednik odbora za preu?eva