Slovensko Italijanski odnosi danes

v sredo, 21. junija 2006 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani.
Prof. dr. Jože Pirjevec je redni profesor na univerzi v Trstu in univerzi v Kopru. Je dopisni ?lan SAZU in predsednik odbora za preu?e