Slovenija in JV Evropa – Pogovori pri predsedniku republike o prihodnosti Slovenije

ki bo v ponedeljek, 8. marca 2004 ob 16.00, v prostorih SDMO, Cankarjeva 1/II, Ljubljana.
Razprava bo temeljila na Ugotovitvah in priporo?ilih iz prvega pogovora pri predsedniku republike dne 13. 10. 2003. Eno od vprašanj, ki so bila odprta in poudarjena