Security in the Mediterranean

V torek, 16. aprila 2013, ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Predavatelj je vstopil v Italijansko mornarico l. 1966 in do svoje upokojitve služboval na ve?ih bojnih ladjah, v poveljstvih ter predaval v it