Razmislek o »titoizmu in stalinizmu« ob knjigi Tito in tovariši zgodovinarja Jožeta Pirjevca

V sredo, 16. novembra t.l., ob 18. uri v veliki dvorani, v pritli?ju stolpnice TR3 (Trg republike 3 v Ljubljani)
Društvo Slovenija-Rusija prireja ve?er, posve?en knjigi akademika Jožeta Pirjevca Tito in tovariši.

Ve?er bo potekal podnaslovom

Razmislek o