Razlogi in protislovja krepitve OZN

V Dvorani NLB – Trg republike 3 v pritli?ju (poleg vhoda v Dom Ivana Cankarja), 18. septembra ob 16. uri

Naš ?lan dr. Danilo Türk, profesor mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani bo orisal razloge, ki velevajo spremembe v organizaci