PUTINOVA RUSIJA IN ZAHOD

V ?etrtek, 19. februarja 2015 ob 17.00 uri v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3,Trg Republike 3, Ljubljana

Andrej Stopar, po izobrazbi zgodovinar in komparativist, je ?lan zunanjepoliti?ne redakcije RADIO SLO. Od 2005 do 2013 je bil d