Pravo mednarodnih pogodb

Torek, 25. marca 2014, s pri?etkom ob 11.00 uri v Konferen?ni dvorani poslovne stolpnice TR3, Trg Republike 3, Ljubljana
Na predstavitvi publikacije bodo sodelovali:

Profesor dr. Ernest Petri?

Borut Mahni?

Mag. Bojan Grobovšek

Dr.Andraž Zid