Politika Evropskih Integracij

v ponedeljek, 19. decembra 2005 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v poslovni stolpnici TR3, Trg republike 3, Ljubljana.
Predavatelji bodo:
prof. dr. Radovan Vukadinovi?
doc. dr. Lidija ?ehuli?
doc. dr. Milan Jazbec

Prof. dr. Vukadinovi? je profesor mednaro