Nova žarišča napetosti in rast svetovnih obrambnih izdatkov

V sredo, 2. marca 2011, ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice, Trg republike 3, Ljubljana
Dr. Anton Žabkar je kot civilist vstopil v obrambni sistem Slovenije. Nekaj let je vodil Center za strateške študije Slovenske vojske. V Slovensk