Meje ni ve?, kako naprej

V ?etrtek, 10. januarja 2008 ob 17.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Rudi Pavši?, predsednik SKGZ

Boris Peric, predsednik upravnega odbora KB1909

Akademik prof