MEJE NI VE?, KAKO NAPREJ

V sredo, 16. aprila 2008 ob 17.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

dr. Rudi Vouk, ob?inski odbornik, podpredsednik NSKS
mag. Roman Verdel, ravnatelj Slovenske glasbene šole
d