MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE KOT ORODJE ZUNANJE POLITIKE RS

V ?etrtek 29. marca ob 17.00 uri, v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg Republike 3, Ljubljana.
Predavali bodo:

polkovnik Vasko Maraš
generalmajor v pokoju dr. Alojz Šteiner
nekdanji VP mag. Mirko Cigler

Vljudno vabljeni!

Mag.