Martin Krpan – diplomat in vojščak

V ?etrtek, 19. novembra 2009 ob 17. uri v veliki dvorani stolpnice TR 3 v Ljubljani.
Predstavitev avtorja

Milan Jazbec je poklicni diplomat, izredni profesor diplomacije in pisatelj. Doma
je iz Sp. Pohance pri Brežicah. Otroštvo je preživel v slikoviti n