KOSOVO DANES IN JUTRI

V sredo, 14. novembra 2007 ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana

Svoje poglede bosta podala odli?na poznavalca kosovske problematike:
Blagoje Grahovac, upokojeni generalpodpolkovnik jugoslovanskega