Josip Broz Tito in poglavitne etape njegove zunanje politike (1943 – 1980)

V sredo, 24. februarja 2010 ob 17.00 uri v Konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana
Prof. dr. Jože Pirjevec je redni profesor na univerzi v Trstu in univerzi v Kopru. Je dopisni ?lan SAZU in predsednik odbora za p