Javna diplomacija – Pogovor pri predsedniku republike o prihodnosti Slovenije

v sredo, 14. januarja 2004 ob 17.00, v prostorih SDMO, Cankarjeva 1/II, Ljubljana.
Razprava bo temeljila na Ugotovitvah in priporo?ilih iz prvega pogovora pri predsedniku republike dne 13. 10. 2003. Eno od vprašanj, ki so bila odprta in poudarjena na omen