Japonska in Evropska unija: Dragoceno partnerstvo za prihodnost

v torek, 17. oktobra 2006, ob 17.00 v Okrogli dvorani v pritli?ju stolpnice TR3 na Trgu republike 3 v Ljubljani.
Veleposlanik Kawamura je stopil v diplomatsko službo leta 1965 in ima bogate izkušnje na razli?nih podro?jih delovanja tako doma kot v tujini.