ITF kot instrument za izvajanje mednarodne razvojne pomoči Republike Slovenije

V ?etrtek, 7. aprila 2016 ob 17.00 uri, v konferen?ni dvorani v pritli?ju poslovne stolpnice TR3, Trg Republike 3, Ljubljana.

Gospod veleposlanik Damjan Bergant je direktor ITF Ustanoveza krepitev ?lovekove varnosti.

Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Gro