EVROPSKO LETO za RAZVOJ 2015

Nacionalni koordinator za pripravo in izvedbo aktivnosti v okviru ELR2015 je s sklepom Vlade RS, 17.7.2014 Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je tudi nacionalni koordinator za podro?je mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo?i:

http://www.